Forskningsprojektet Barn och digital ekonomi arrangerar 9 november 2017 workshop med särskild inbjudna deltagare.  Är du nyfiken på fler detaljer, så hör av dig!

Forskningsprojektet har som målsättning att lära mer om hur barn i mellanstadieåldrarna utvecklar privatekonomisk kunskap i en digitaliserad värld. Detta gör vi genom att lära av barn. Målet med projektet är att, med stöd i designbaserad forskning, utveckla såväl (i) en teori om barns lärande om privatekonomi i ett digitalt sammanhang som (ii) någon typ av redskap (artefakt) som kan främja barns lärande om privatekonomi i skolsammanhang. 

Vi har nu arbetat med projektet under ett år och genomfört datainsamling på fyra olika skolor på olika platser i landet. Detta är ett brokigt, och samtidigt fascinerande, material. 

Workshopen har två delar:

  • Vi berättar om hur vi arbetat, vilken typ av data vi samlat in och några tentativa resultat. Detta leder till frågor som: Vad säger det presenterade empiriska underlaget om barns privatekonomiska kunskaper? Hur kan dessa data forma en teori med relevans för främjandet av barns privatekonomiska kompetens? 
  • Utveckla prototyper för redskap (artefakter) som kan stötta lärare i hem- och konsumentkunskap i deras undervisning i privatekonomi. 

Till workshopen kommer ett mindre antal särskilt inbjudna praktiker (lärare, etc.) och forskare från olika fält (ekonomi, pedagogik, interaktionsdesign, etc.) att delta. Vi kan därför redan nu utlova spännande möten, kreativa samtal och värdefulla kontakter!

Patrik Hernwall · hernwall@dsv.su.se