Rapporter

Hernwall, Patrik, Hullgren, Maria & Söderberg, Inga-Lill. (2017) Barn och digital ekonomi. Hur lär barn om pengar och ekonomi i ett digitalt sammanhang? Stockholm: Centrum för bank och finans (CEFIN)/KTH.

Hernwall, Patrik, Hullgren, Maria & Söderberg, Inga-Lill. (2018) Barns utvecklade förståelse av ekonomi – och utvecklingen av ett lärarstöd. Stockholm: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad/KTH.

Hernwall, Patrik & Söderberg, Inga-Lill. (2018) Utvecklingen av ett lärarstöd – en prototyp för undervisning i privatekonomi (hem- och konsumentkunskap). Stockholm: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad/KTH.

Publikationer

Hernwall, Patrik & Söderberg, Inga-Lill (2019) ”Elevers förståelse av grundläggande privatekonomiska principer – implikationer för undervisning i HKK”, Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 2, ss111-136.

Vi arbetar ytterligare akademiska journalartiklar, baserat på våra empiriska studier.